Tag: שאלות כלליות

האם אשה חייבת לקרוא מגילה ?

שאלה: קשה לי לקום בבוקר מוקדם אפשר לוותר על הקריאה בגלל שאני אשה ? תשובה: יש חובה לכל אשה לקרוא את המגילה, מפני שהיו באותו הנס. עד 17:00 את בטח מתעוררת.