Author's posts

תהום עמוקה חנוכיה אחת – מאת יוסף לוין.

כולנו מכירים את השיר: "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, סורה חושך הלאה השחור, סורה מפני האור" חשבתם פעם על המשמעות של השיר הנפלא הזה? "באנו חושך לגרש"- איזה חושך באנו לגרש בחג החנוכה חג האורים? האם החושך הוא של היוונים לעומת האור של המכבים? ואם כן …

המשיכו בקריאה »

פרשת עקב

נסיונות בבני אדם ישנו פסוק בפרשה שלנו שהעלה בי תמיהה גדולה "וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלקיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך. התשמור מצוותיו אם לא." (דברים ח,ב) עם ישראל יוצא ממצרים. הקב"ה נושא אותם על כנפי נשרים. כעבור 50 יום עם ישראל מקבל את התורה. עם …

המשיכו בקריאה »

פרשת ואתחנן

Happy end יש משהו בהתהוות של היהדות שמטריד אותי כל פעם מחדש. הקב"ה ברא את העולם ובנה לאט לאט את עם ישראל העם הנבחר. מה יותר מתאים היה שהדרך תהיה סלולה ללא מכשולים. אתם יודעים, מה שמתחיל ברגל שמאל, פעמים רבות גומר בלי שתי הרגליים. שימו לב להתהוות עם ישראל.

המשיכו בקריאה »

פרשת דברים

 שרשרת הדורות מכירים את אלו שמחברים שרשרת לצרור המפתחות שלהם או לסלולר?  כמה שווה השרשרת? השרשרת עצמה, אין בה חשיבות כלל. אם אין לך מה לקשור בסופה. אותה שרשרת שאך אתמול החזיקה את מפתח הכספת שיש בה מאות אלפי דולרים, אם תמצא זרוקה בודדת בפינה בבית, תלך אחר כבוד למקום שכולו טוב.  כל שוויה של …

המשיכו בקריאה »

תורה או בית מקדש

סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי מפורסם וידוע לכולם. כיצד יצא מחוץ לחומות ירושלים, והגיע למושל הרומאי וביקש ממנו, את יבנה וחכמיה. והשאלה זועקת. מדוע… מדוע לא ביקש שישאיר את בית המקדש על טילו ? נניח לשאלה הזו ונתקדם כמה שנים קדימה. לשעותיו האחרונות של רבי יוחנן בן זכאי. הגמרא בברכות דף כח ע"א מספרת: …

המשיכו בקריאה »