«

»

תורת אבות

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

שיעורים בהשקפה שנמסרו בכולל נתיב דעת, מאת הרב עזריאל טאובר.

שיעור מספר מאת שם השיעור
1 הרב עזריאל טאובר אם אין אני לי מי לי ? 1
2 הרב עזריאל טאובר דור יתום 2
3 הרב עזריאל טאובר ראש השנה 3
4 הרב עזריאל טאובר ערב פסח 4
5 הרב עזריאל טאובר הכנה לראש השנה 5