«

»

אמיתות התורה מתוך המקורות – הרב שפירא

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

 

שיעור מספר מאת שם השיעור
1 הרב אריה שפירא אמיתות התורה מתוך המקורות 1 1
2 הרב אריה שפירא אמיתות התורה מתוך המקורות 2 2
3 הרב אריה שפירא אמיתות התורה מתוך המקורות 3 3
4 הרב אריה שפירא אמיתות התורה מתוך המקורות 4 4
5 הרב אריה שפירא אמיתות התורה מתוך המקורות 5 5