«

»

שיעורי הרב שפירא – בספר מסילת ישרים

( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

מחולק לפי פרקי הספר מסילת ישרים של הרמח"ל. (רבי משה חיים לוצאטו, זצ"ל)

שיעור מספר מאת שם השיעור
1 הרב אריה שפירא  הקדמה 1 1
2 הרב אריה שפירא  הקדמה 2 2
3 הרב אריה שפירא  הקדמה 3 3
4 הרב אריה שפירא  הקדמה 4 4
5 הרב אריה שפירא  הקדמה 5 5
6 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 1 6
7 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 2 7
8 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 3 8
9 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 4 9
10 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 5 10
11 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 6 11
12 הרב אריה שפירא  פרק 1 שיעור 7 12
13 הרב אריה שפירא  פרק 2 שיעור 1 13
14 הרב אריה שפירא  פרק 2 שיעור 2 14
15 הרב אריה שפירא  פרק 2 שיעור 3 15
16 הרב אריה שפירא  פרק 3 שיעור 1 16
17 הרב אריה שפירא  פרק 3 שיעור 2 17
18 הרב אריה שפירא  פרק 3 שיעור 3 18
19 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 1 19
20 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 2 20
21 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 3 21
22 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 4 22
23 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 5 23
24 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 6 24
25 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 7 25
26 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 8 26
27 הרב אריה שפירא  פרק 4 שיעור 9 27
28 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 1 28
29 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 2 29
30 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 3 30
31 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 4 31
32 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 5 32
33 הרב אריה שפירא  פרק 5 שיעור 6 33
34 הרב אריה שפירא  פרק 6 שיעור 1 34
35 הרב אריה שפירא  פרק 6 שיעור 2 35
36 הרב אריה שפירא  פרק 6 שיעור 3 36
37 הרב אריה שפירא  פרק 6 שיעור 4 37
38 הרב אריה שפירא  פרק 7 שיעור 1 38
39 הרב אריה שפירא  פרק 8 שיעור 1 39
40 הרב אריה שפירא  פרק 9 שיעור 1 40
41 הרב אריה שפירא  פרק 9 שיעור 2 41
42 הרב אריה שפירא  פרק 9 שיעור 3 42
43 הרב אריה שפירא  פרק 10 שיעור 1 43
44 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 1 44
45 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 2 45
46 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 3 46
47 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 4 47
48 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 5 48
49 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 6 49
50 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 7 50
51 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 8 51
52 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 9 52
53 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 10 53
54 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 11 54
55 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 12 55
56 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 13 56
57 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 14 57
58 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 15 58
59 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 16 59
60 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 17 60
61 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 18 61
62 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 19 62
63 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 20 63
64 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 21 64
65 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 22 65
66 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 23 66
67 הרב אריה שפירא  פרק 11 שיעור 24 67
68 הרב אריה שפירא פרק 12 שיעור 1 68
69 הרב אריה שפירא פרק 13 שיעור 1 69
70 הרב אריה שפירא פרק 13 שיעור 2 70
71 הרב אריה שפירא פרק 13 שיעור 3 71
72 הרב אריה שפירא פרק 14 שיעור 1 72
73 הרב אריה שפירא פרק 14 שיעור 2 73