שיעורים לשמיעה

שיעור מאת נושא מס שיעורים קישור
 בספר מסילת ישרים הרב אריה שפירא מוסר 73   מסילת ישרים
מועדי ישראל הרב אריה שפירא מועדי ישראל 26  מועדי ישראל
 בספר דרך ה' הרב אריה שפירא  מוסר 10 דרך השם
אמיתות התורה מתוך המקורות' הרב אריה שפירא מוסר 10 אמיתות התורה
 שבת הרב אריה שפירא  מועדי ישראל 4 שבת
פרשת שבוע הרב מרדכי דרוק ז"צל פרשת שבוע 53 פרשת שבוע
נביאים וכתובים הרב שלמה קושלבסקי נ"ך 46 נביאים
תורת אבות הרב עזריאל טאובר השקפה 5 השקפה
מחשבת ישראל רבנים שונים מחשבה 3 מחשבה