«

»

מחשבת ישראל

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )
שיעור מספר מאת שם השיעור
1 הרב משה פרנק ראש השנה 1
2 הרב בן ציון גוטפרב ראש השנה 2