לחזור אל שאל את הרב

תשובות קודמות

לתת לתינוק לשחק עם מוקצה בשבת

שאלה:

יש לי תינוק בן שנתיים, ויש לי ויכוח עם אשתי כל שבת כשהיא נותנת לו משחקים  שמשמיעים קול בשבת, וטוענת שכיון שהוא תינוק מותר לו הכל, האם יש צדק בדבריה?

תשובה:

אינני רוצה להתייחס במדור זה לשלום הבית שלכם, בטוחני שתעשה זאת בתבונה, אבל לעצם העניין ההלכתי, אסור לתת לתינוק [שלא הגיע לחינוך], קשקשן או משחק שעובד עם בטריות [כיון שאיסורו מדאורייתא אסור ספיה אפילו לצרכו אפילו ע"י אדם אחר שאינו אביו], אמנם קשקשן שאינו חשמלי מותר אפילו לאביו לתת לו [כיון שאיסורו מדרבנן ומותר ספיה בדרבנן לצורך הקטן].

המשך

מה מצטרף לכזית לגבי ברכה אחרונה

שאלה:

לצערי אחד המאכלים שאני נתקל בהם כמעט בכל יום הוא מיני מאפים כמו בורקס ורוגלך, מכיוון שאני משתדל למעט בהם, אני מתלבט בכל פעם לגבי ברכה אחרונה, האם למדוד כזית מכל הבורקס בצירוף המילוי של תפו"א או שוקולד כיון שהוא חלק מהמאכל, או לא להכליל את המילוי שאינו ממין מזונות, וכן לגבי הבצק עצמו שמעורבים בו כל מיני מרכיבים האם בשביל ברכה אחרונה צריך לאכול כזית מהקמח לבד?

תשובה:

אם עירב קמח מה' מיני דגן עם קמחים אחרים כגון קמח תירס ושאר קטניות, ועשה מהם פת, אם לא אכל כזית מהדגן בתוך שיעור אכילת פרס (4 דקות), אף שברכה ראשונה מברך המוציא, לברכה אחרונה יברך בורא נפשות, ואין שאר הקמחים שאינם דגן מצטרפים לברכת על המחיה

גם אם לא עירב קמח עם שאר קמחים, אלא עירב דבר אחר הטפל לדגן, אין לצרפו לשיעור כזית, רק אם בא להכשיר את הקמח ואינו דבר בפ"ע, כגון מים ובצים ומרגרינה שמערב עם הבצק שמטרתו להכשיר את הבצק ונהפך להיות חלק ממנו, אבל מילוי של תפו"א בבורקס וכן מילוי שוקולד ברוגלע"ך וופלים וכדו', אף שהם חלק מהמאכל, מ"מ אינם נהפכים להיות חלק מהבצק, ואין מטרתם להכשיר את הבצק, ולכן ע"מ לשער כזית בכדי אכילת פרס נשער רק את הבצק עם כל מרכיביו [וללא המילוי], אך לכתחילה טוב להזהר שיהיה בבצק לבד שיעור כזית, ללא תוספות אפילו של המרגרינה והביצה.

המשך

מה מברכים על סוגי מרקים למיניהם?

שאלה:

אני רגילה לבשל בחורף מרקים עם ירקות, לפעמים אני מוסיפה בשר ולפעמים גם גריסים או קניידלאך (כופתאות), אני מבולבלת ממש בעניין הברכות, אשמח לדעת מה עלי לברך?

תשובה:

  1. הבלבול לצערי הוא לא רק שלך, מכיון שישנם הרבה פרטים בעניין זה ומשתנה הדין ממרק אחד למשנהו, עכ"פ אנסה לכתוב בקצרה, ברכתם של כמה סוגי מרקים מצויים, להקל על הבלבול,

מרק המבושל עם ירקות ובשר ואוכל הכל, בודאי לא יברך על המים כיון שהם בטלים לבשר, [או לירקות, אם הבשר אינו בכמות חשובה],

ולגבי ברכת הירקות והבשר נראה שדינם ככל כללי עיקר וטפל דלעיל, שאם הם חתיכות גדולות ואינם מעורבים, יברך על כל אחד בפ"ע, ואם הם מעורבים יחד, יברך על המין המרובה ככל עיקר וטפל,

ואם יש שם גם מיני דגן, כגון אטריות או קניידלך או שקדי מרק, אם כולם חתיכות קטנות ומעורבים יחד מברך על המזונות ופוטר הכל, גם אם הירקות מרובים, כיון שהמזונות תמיד עיקר, והירקות טפלים לו, אמנם אם חתיכות הירקות גדולות, אין הוא נחשב תערובת עם הגריסים או הקניידלך, ומברך על כל אחד ברכתו הראויה.

המשך

כשאני יודעת שאשתה כמה כוסות שתייה בהפרש של מעט זמן האם נכון לברך כל פעם ברכה ראשונה ואחרונה

שאלה:

אני רגילה להחזיק לידי בעבודה בקבוק שתיה, ומדי פעם בערך אחת לשעה אני שותה ממנו, ברצוני לברר איך נכון לי לנהוג האם לברך בכל פעם ברכה חדשה או שאוכל להסתמך על הברכה הראשונה עבור כל מה שאשתה ?

תשובה:

לגבי שתיית משקין מכיון שהם קלים להתעכל יש לחשוש שמתעכלים בפחות משעה ולכן הנכון הוא שתכווני בברכה הראשונה רק לשתייה הראשונה, ותברכי אחריה ברכה אחרונה, וכשתשתי שנית תברכי שוב ברכה ראשונה, אמנם אם לא ברכת ברכה אחרונה ועברה שעה, אין לך לברך שוב ברכה ראשונה אלא תשתי בלי ברכה נוספת ותברכי ברכה אחרונה לאחריה.

המשך

האם יכול לברך ברכת המזון כשעתיים אחר גמר הסעודה

שאלה:

אכלתי ושבעתי, ושכחתי לברך ברכת המזון, עברו שעתיים מאז האם יש לי אפשרות לברך עכשיו?

תשובה:

אם אתה עדיין שבע מסעודה זו, א"כ לא התעכל עדיין המזון, ולכן מותר לך לברך עדיין ברכת המזון, אבל אם אתה מעוניין לאכול שוב וכבר התעכל המזון אצלך, אינך יכול שוב לברך ברכת המזון על סעודה זו.

המשך

האם שינוי מקום מצריך שוב ברכה

שאלה:

נאמר לי בעבר שאם ברכתי שהכל נהיה בדברו על כוס מים או מאכל, ויצאתי מהבית אני צריכה לברך שוב, כיוון ששינוי מקום נחשב כהסחת דעת, רציתי לשאול, אני נוסעת כל יום נסיעה ארוכה, וקורה הרבה שאני יוצאת מהבית ומברכת על שתייה או מאכל וממשיכה לשתות בדרך לאוטובוס או בתחנה ואח"כ שוב באוטובוס, ולכן אני מברכת בכל פעם שיש לי מעבר ממקום למקום, למשל, כשאני בתחנה אני מברכת ושוב כשמגיע האוטובוס אני מברכת שוב כיוון ששיניתי מקום, האם אני נוהגת נכון?שאלה נוספת רציתי לשאול בעניין זה, האם כששיניתי מקום אני צריכה לברך ברכה אחרונה על האכילה הראשונה, לפני שאברך שוב שהכל על האכילה השנייה?

תשובה:

אמנם נכון ששינוי מקום מצריך ברכה נוספת, אבל כשאת נמצאת בדרך את נכנסת לקטגוריה של הולכי דרכים שכיוון שלא קובעים את עצמם מתחילה במקום אחד, לא נחשב שעקרו ממקומם, ואינם צריכים לחזור ולברך ברכה נוספת. ולגבי השאלה השנייה, מכיוון שלא ציינת אם את נוהגת כבני אשכנז או כבני ספרד, אתייחס לשתי הדעות, דעת השו"ע וכן נוהגים הספרדים,שצריך לברך קודם ברכה אחרונה על האכילה הראשונה ורק אח"כ יברך שהכל על האכילה במקום החדש והאשכנזים נוהגים כדעת הרמ"א, שלמרות ששינוי מקום הוא היסח דעת בכל אופן אינו סילוק גמור מהסעודה ולכן אין צריך ברכה אחרונה על האכילה הראשונה, והברכה האחרונה שיברך בסוף עולה גם על האכילה הראשונה.

 

המשך

האם אישה נשואה יכולה להיות בבית עם טכנאי, כשבעלה לא בבית

שאלה:

אני לומדת  למבחן בביתי עם חברה רווקה, ובעלי יצא לקניות, האם מותר לי להכניס הביתה טכנאי שהגיע לתקן את התנור, שמעתי פעם שכיוון שאני נשואה אין לי בעיה של יחוד, האם זה נכון, והאם זה תקף גם לגבי חברתי שאינה נשואה?

תשובה: 

שמעת נכון שאשה נשואה אין לה איסור ייחוד, אבל דווקא אם בעלה בעיר, ולכן אם בעלך בעיר (ואינו כבול לעבודה שאין לו אפשרות לעזוב באמצע היום), אין לך איסור ייחוד עם הטכנאי, ולגבי חברתך ישנם פוסקים האוסרים עליה בסיטואציה זו להתייחד עם הטכנאי, אמנם אפשר לסמוך על דברי האג"מ שמתיר גם לחברתך להתייחד עמו, מכיוון שלך מותר את מצילה גם עליה. 

המשך

האם אחי שנמצא איתי בדירה מציל אותי מאיסור ייחוד כלפי חברו

שאלה:

אני גרה בנתניה ולומדת במדרשה בירושלים, נסעתי לחתונה בנתניה והפסדתי את האוטובוס האחרון לירושלים, כשהגעתי הביתה התברר לי שכיוון שהורי בחו"ל אחי הביא חבר לישון אתו בבית , האם מותר לי לישון בבית?

תשובה:

אסור להתייחד עם חבר של אחיך בלילה, למרות שגם אחיך נמצא שם, אינו מציל על איסור ייחוד (אף שביום מותר להתייחד עם אחיך וחבר לדעת האיגרות משה (באה"ע ד' סי' כה אות ח') כיוון שאחיך מציל אותך ואת החבר מייחוד, בכל אופן בלילה צריך שמירה נוספת) אמנם יש לך אפשרות לישון בבית ולהנצל מאיסור ייחוד ע"י שיסגרו אותך בחדר נעול, והמפתח יהיה ביד אחיך, שאז אין איסור ייחוד שלאחיך מותר להתייחד גם איתך וגם עם החבר, ולך ולחבר של אחיך אין שום אפשרות להתייחד.

המשך

להתייחד עם סבתא מבוגרת

שאלה:

הורי החילוניים מבקשים ממני לשמור על סבתא של אימי בת ה-89 כשהיא לבד בביתה, האם אני צריך לחשוש מאיסור ייחוד , והאם התשובה אחת גם לגבי חבר שלי שיחליף אותי במהלך הלילה?

תשובה:

אין איסור להתייחד עם נין ולכן מותר לך לשמור על סבתך, ולגבי החבר אין התחשבות בגיל המבוגר של הסבתא (למעט מקרים מיוחדים) ולכן אסור לחברך לשמור על הסבתא כששניהם לבד בבית.

המשך

שמירה על אחיינית בת 4

 שאלה:

אחותי ביקשה ממני לשמור על ביתי בת 4 למשך שעה, האם אני צריך לחשוש מאיסור ייחוד?

תשובה:

אסור לאישה להתייחד עם ילד החל מגיל 9, לעומת זאת לגבר אסור להתייחד עם ילדה החל מגיל 3 ולכן בשמירה על אחייניתך יש משום איסור ייחוד, ישנם כמה אפשרויות להמנע מאיסור ייחוד, על אף שתהיה עם אחייניתך לבד בבית , למשל לבקש משלושה אנשים להיכנס מדי פעם בהפתעה, בלי לדפוק וכמובן להשאיר דלת לא נעולה, ישנם אפשרויות נוספות.

המשך