«

»

פרשת שבוע

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

שיעורים בפרשת שבוע שנמסרו בכולל נתיב דעת, מאת הרב מרדכי דרוק זצ"ל

מאת ספר פרשה
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית נח 1
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית לך לך 2
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית וירא 3
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית חיי שרה 4
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית תולדות 5
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית ויצא 6
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית וישלח 7
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית וישב 8
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית מקץ 9
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית ויגש 10
הרב מרדכי דרוק זצ"ל בראשית ויחי 11
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות שמות 12
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות וארא 13
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות בא 14
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות בשלח 15
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות יתרו 16
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות משפטים 17
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות תרומה 18
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות תצוה 19
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות כי תשא 20
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות ויקהל 21
הרב מרדכי דרוק זצ"ל שמות פקודי 22
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא ויקרא 23
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא צו 24
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא שמיני 25
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא תזריע 26
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא מצורע 27
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא אחרי מות 28
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא קדושים 29
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא אמור 30
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא בהר 31
הרב מרדכי דרוק זצ"ל ויקרא בחוקתי 32
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר במדבר 33
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר נשא 34
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר בהעלותך 35
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר שלח 36
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר קרח 37
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר חקת 38
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר בלק 39
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר פנחס 40
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר מטות 41
הרב מרדכי דרוק זצ"ל במדבר מסעי 42
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים דברים 43
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים ואתחנן 44
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים עקב 45
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים ראה 46
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים שופטים 47
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים כי תצא 48
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים כי תבוא 49
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים נצבים 50
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים וילך 51
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים ראש השנה 52
הרב מרדכי דרוק זצ"ל דברים יום כיפור 53