«

»

נביאים וכתובים

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

לימוד נביאים מאת הרב שלמה קושלבסקי, השיעורים נמסרים בכולל נתיב דעת. יום רביעי  בשעה 12:15

שיעור מאת ספר
1 הרב שלמה קושלבסקי הקדמה ללימוד נביא 1
2 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 1 שיעור 1 2
3 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 1 שיעור 2 3
4 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 1 שיעור 3 4
5 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 2 שיעור 1 5
6 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 2 שיעור 2 6
7 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 2 שיעור 3 7
8 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 3 שיעור 1 8
9 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 3 שיעור 2 9
10 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 4 שיעור 1 10
11 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 6 שיעור 1 11
12 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 7 שיעור 1 12
13 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 8 שיעור 1 13
14 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 9 שיעור 1 14
15 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 10 שיעור 1 15
16 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 11 שיעור 1 16
17 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 12 שיעור 1 17
18 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 12 שיעור 2 18
19 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 13 שיעור 1 19
20 הרב שלמה קושלבסקי הושע פרק 14 שיעור 1 20
21 הרב שלמה קושלבסקי יואל פרק 1 שיעור 1 21
22 הרב שלמה קושלבסקי יואל פרק 2 שיעור 1 22
23 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 1 שיעור 1 23
24 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 1 שיעור 2 24
25 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 1 שיעור 3 25
26 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 2 שיעור 1 26
27 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 2 שיעור 2 27
28 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 2 שיעור 3 28
29 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 4 שיעור 1 29
30 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 5 שיעור 1 30
31 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 5 שיעור 2 31
32 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 5 שיעור 3 32
33 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 5 שיעור 4 33
34 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 8 שיעור 1 34
35 הרב שלמה קושלבסקי עמוס פרק 9 שיעור 1 35
36 הרב שלמה קושלבסקי יונה 36
37 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 1 שיעור 1 37
38 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 4 שיעור 1 38
39 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 4 שיעור 2 39
40 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 5 שיעור 1 40
41 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 5 שיעור 2 41
42 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 6 שיעור 1 42
43 הרב שלמה קושלבסקי מיכה פרק 6 שיעור 2 43
44 הרב שלמה קושלבסקי נחום 44
45 הרב שלמה קושלבסקי חבקוק פרק 1 45
47 הרב שלמה קושלבסקי חבקוק פרק 2 47
48 הרב שלמה קושלבסקי חבקוק פרק 6 48
49 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 1 שיעור 1 49
50 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 1 שיעור 2 50
51 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 1 שיעור 3 51
52 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 2 שיעור 1 52
53 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 2 שיעור 2 53
54 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 3 שיעור 1 54
55 הרב שלמה קושלבסקי צפניה פרק 3 שיעור 2 55
56 הרב שלמה קושלבסקי חגי פרק 1 56
57 הרב שלמה קושלבסקי חגי פרק 2 57
58 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 1 58
59 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 1 שיעור 2 59
60 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 2 שיעור 1 60
61 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 4 שיעור 1 61
62 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 4 שיעור 2 62
63 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 5 שיעור 1 63
64 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 5 שיעור 2 64
65 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 6 שיעור 1 65
66 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 7 שיעור 1 66
67 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 8 + 9 שיעור 1 67
68 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 9 שיעור 2 68
69 הרב שלמה קושלבסקי זכריה פרק 10 שיעור 1 69