«

»

מה מצטרף לכזית לגבי ברכה אחרונה

שאלה:

לצערי אחד המאכלים שאני נתקל בהם כמעט בכל יום הוא מיני מאפים כמו בורקס ורוגלך, מכיוון שאני משתדל למעט בהם, אני מתלבט בכל פעם לגבי ברכה אחרונה, האם למדוד כזית מכל הבורקס בצירוף המילוי של תפו"א או שוקולד כיון שהוא חלק מהמאכל, או לא להכליל את המילוי שאינו ממין מזונות, וכן לגבי הבצק עצמו שמעורבים בו כל מיני מרכיבים האם בשביל ברכה אחרונה צריך לאכול כזית מהקמח לבד?

תשובה:

אם עירב קמח מה' מיני דגן עם קמחים אחרים כגון קמח תירס ושאר קטניות, ועשה מהם פת, אם לא אכל כזית מהדגן בתוך שיעור אכילת פרס (4 דקות), אף שברכה ראשונה מברך המוציא, לברכה אחרונה יברך בורא נפשות, ואין שאר הקמחים שאינם דגן מצטרפים לברכת על המחיה

גם אם לא עירב קמח עם שאר קמחים, אלא עירב דבר אחר הטפל לדגן, אין לצרפו לשיעור כזית, רק אם בא להכשיר את הקמח ואינו דבר בפ"ע, כגון מים ובצים ומרגרינה שמערב עם הבצק שמטרתו להכשיר את הבצק ונהפך להיות חלק ממנו, אבל מילוי של תפו"א בבורקס וכן מילוי שוקולד ברוגלע"ך וופלים וכדו', אף שהם חלק מהמאכל, מ"מ אינם נהפכים להיות חלק מהבצק, ואין מטרתם להכשיר את הבצק, ולכן ע"מ לשער כזית בכדי אכילת פרס נשער רק את הבצק עם כל מרכיביו [וללא המילוי], אך לכתחילה טוב להזהר שיהיה בבצק לבד שיעור כזית, ללא תוספות אפילו של המרגרינה והביצה.