«

»

מה מברכים על סוגי מרקים למיניהם?

שאלה:

אני רגילה לבשל בחורף מרקים עם ירקות, לפעמים אני מוסיפה בשר ולפעמים גם גריסים או קניידלאך (כופתאות), אני מבולבלת ממש בעניין הברכות, אשמח לדעת מה עלי לברך?

תשובה:

  1. הבלבול לצערי הוא לא רק שלך, מכיון שישנם הרבה פרטים בעניין זה ומשתנה הדין ממרק אחד למשנהו, עכ"פ אנסה לכתוב בקצרה, ברכתם של כמה סוגי מרקים מצויים, להקל על הבלבול,

מרק המבושל עם ירקות ובשר ואוכל הכל, בודאי לא יברך על המים כיון שהם בטלים לבשר, [או לירקות, אם הבשר אינו בכמות חשובה],

ולגבי ברכת הירקות והבשר נראה שדינם ככל כללי עיקר וטפל דלעיל, שאם הם חתיכות גדולות ואינם מעורבים, יברך על כל אחד בפ"ע, ואם הם מעורבים יחד, יברך על המין המרובה ככל עיקר וטפל,

ואם יש שם גם מיני דגן, כגון אטריות או קניידלך או שקדי מרק, אם כולם חתיכות קטנות ומעורבים יחד מברך על המזונות ופוטר הכל, גם אם הירקות מרובים, כיון שהמזונות תמיד עיקר, והירקות טפלים לו, אמנם אם חתיכות הירקות גדולות, אין הוא נחשב תערובת עם הגריסים או הקניידלך, ומברך על כל אחד ברכתו הראויה.