מאמרים

ט"ו בשבט יום הולדת לאילנות - מאת יוסף לוין

המשנה במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת מתי יחול יום הולדתו של האילן, בין בית שמאי לבית הלל, בית שמאי אומרים באחת בשבט ובית הלל אומרים בט"ו בשבט, מאחר ונפסקה הלכה כבית הלל, קבעו חכמינו את ט"ו בשבט כיום הולדתו של העץ, הנקרא בשם ראש השנה לאילנות.  טובשבט
המשך

קשר של נצח – מאת יוסף לוין

עשרה בטבת ארבע צומות נקבעו ע"י חז"ל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון, הצום הראשון, "עשרה בטבת"-תחילת המצור על ירושלים, הצום השני, "י"ז בתמוז"-הובקעו חומות ירושלים, הצום השלישי, "תשעה באב"-חורבן בית המקדש, "והצום הרביעי", צום גדליה-הריגת המנהיג האחרון בארץ ישראל לאחר החורבן, ובכך בעצם נשלם חורבן הבית הראשון, ולא נותרה כל ריבונות יהודית בארץ ישראל למשך שבעים שנה, עד ימי שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה.
המשך

תהום עמוקה חנוכיה אחת - מאת יוסף לוין.

חנוכה_אנימציה כולנו מכירים את השיר: "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, סורה חושך הלאה השחור, סורה מפני האור" חשבתם פעם על המשמעות של השיר הנפלא הזה? "באנו חושך לגרש"- איזה חושך באנו לגרש בחג החנוכה חג האורים? האם החושך הוא של היוונים לעומת האור של המכבים? ואם כן יש לשאול שאלה נוספת, מדוע היוונים הם חושך? מה הקשר בין היוונים לחושך?  
המשך

מה היא אהבה ?

 
 abaLev3 מה היא  אהבה ? אי שם מזמן לזמן תמיד עלתה בליבי השאלה, מהי אהבה ?הגדרתה, הרגשית המעשית ליוו מחשבות ושמועות בתוךמהלך החיים, החברה, הסביבה תמיד התייחסו לדבר כמשהו נכסף, שהוא בר השגה מוחשית, עיצוב תפיסת העולם האירו את המילה באור זרקורים, ואני לתומי חשבתי ממבט ילדותי,
 
המשך

תורה או בית מקדש

סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי מפורסם וידוע לכולם. כיצד יצא מחוץ לחומות ירושלים, והגיע למושל הרומאי וביקש ממנו, את יבנה וחכמיה. והשאלה זועקת. מדוע... מדוע לא ביקש שישאיר את בית המקדש על טילו ? נניח לשאלה הזו ונתקדם כמה שנים קדימה. לשעותיו האחרונות של רבי יוחנן בן זכאי. הגמרא בברכות דף כח ע"א מספרת: "כשחלה רבי יוחנןבן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיון שראה אותם, התחיל לבכות.
המשך

בסתירה שבין שני עולמות:

9Beav אלו רוקדים ואלו בוכים והאבסורד, שהם אותם מילים בדיוק, ההבדל  שבין הידיעה, לבין חוסר ידיעה הוא שגורם את הניגוד , החיבור ליהדות גורר בכי, החיבור לעולם החופשי גורם ריקוד להוללות... אך אם הם היו יודעים, שזהו ריקוד על זיכרון דם אחים שנשפך הם לא היו רוקדים, מפני שמילים אלו מסתירים בתוכן את סבלם הנורא של רבבות רבבות מבני עמנו:
המשך

ההבדל שבין משהו לכלום.

כלום אושר הוא תוצאה של מילוי השאיפה, כל שאיפה גשמית למשהו, הצפייה הדריכות הפעולה, חדוות התשוקה להשיגו גורמים האושר, שהרי התמלא החיסרון, וכן הוא בדיוק בשאיפה הרוחנית, אך יש הבדל גדול בין סוגי השאיפות, ברדיפה אחר החומר אף שמגיע אושר, מהר מאוד הוא נגוז, ההרגל מעלים את הרגש, אומנם בדבר ששאפנו והשקענו יותר, הוא לא נגוז מיד, אלא נשאר תקופה עד אובדן, אך בשאיפה רוחנית אין הדבר כן כלל, אלא אחר ההשגה האושר כמו הפך לחלק ממני, הוא נשאר שם לתמיד, מתוך שרוח המחשבה הוא ללא משקל, והנשמה היא כלי שיכול להכיל עוד ועוד. לדוגמא:
המשך

אמונה - במדע

נהוג לחשוב בקרב רבים שאדם שמתכוונן לשמירת התורה והמצוות, ובפרט אדם שהוא רב, חושש מגילויים מדעיים משום שאלו עלולים לסתור את אמונתו או לגלותה כשקרית. רבנים רבים שמחו לשמוע על תגליות מדעיות ואף כתבו על כך, כיוון שתגליות אלו חשפו אמת המאששת פרטים שלמדו בגמרא. אמנם, רבנים אלו אינם מסתמכים על תגליות המדע בכדי להגדיר את המציאות, אלא הם מבהירים מפורשות כי התורה היא הבסיס עליו הם משעינים שכלם.
המשך

איך ספירת העומר קשורה אלינו

ספירת העומר היא ספירת ארבעים ותשעה הימים שבין היום השני של חג הפסח. אחרי הספירה נוהגים לומר את מזמור סז בתהילים – "למנצח בנגינות מזמור שיר...". בבתי כנסת רבים כמו גם בסידורים רבים מודפס מזמור זה כשהוא כתוב בצורה שיוצאת ציור של מנורה. כמובן, אפשר לכתוב כל מזמור בכל צורה, מה אם כן מייחד את המזמור הזה בכך שכותבים אותו באופן מיוחד שיוצר צורת מנורה בת שבעה קנים? וגם, האם ספירת העומר קשורה אלינו.
המשך