«

»

לתת לתינוק לשחק עם מוקצה בשבת

שאלה:

יש לי תינוק בן שנתיים, ויש לי ויכוח עם אשתי כל שבת כשהיא נותנת לו משחקים  שמשמיעים קול בשבת, וטוענת שכיון שהוא תינוק מותר לו הכל, האם יש צדק בדבריה?

תשובה:

אינני רוצה להתייחס במדור זה לשלום הבית שלכם, בטוחני שתעשה זאת בתבונה, אבל לעצם העניין ההלכתי, אסור לתת לתינוק [שלא הגיע לחינוך], קשקשן או משחק שעובד עם בטריות [כיון שאיסורו מדאורייתא אסור ספיה אפילו לצרכו אפילו ע"י אדם אחר שאינו אביו], אמנם קשקשן שאינו חשמלי מותר אפילו לאביו לתת לו [כיון שאיסורו מדרבנן ומותר ספיה בדרבנן לצורך הקטן].