«

»

כללי רשות פרסום

נתיב בינה הנה עמותה, אשר סובבים סבבה קהילות חברים רבות ומגונות, והאתר מהוה צוהר ישיר אליהן, ובעל פוטנציאל שיווקי רב, עקב דרשותנו מצד המפרסם.

תעריפי פרסומות נקבעים על פי שכלול שקולים, כגון זמן, מקום, ותוכן בהקשר לפרטים כספיים ניתן להשאיר בקשה מפורטת:

כללי פרסום הינם רלוונטים לכל תחום עסקי,בנוסף יש אפשרות באתר לחסות רוחנית.

ככל רוב הפעמים, אין פרסומת שאינה תחת המלצתנו.

אין עדיפות לתחום זה או אחר כל נושא יבדק כשלעצמו.