«

»

האם שינוי מקום מצריך שוב ברכה

שאלה:

נאמר לי בעבר שאם ברכתי שהכל נהיה בדברו על כוס מים או מאכל, ויצאתי מהבית אני צריכה לברך שוב, כיוון ששינוי מקום נחשב כהסחת דעת, רציתי לשאול, אני נוסעת כל יום נסיעה ארוכה, וקורה הרבה שאני יוצאת מהבית ומברכת על שתייה או מאכל וממשיכה לשתות בדרך לאוטובוס או בתחנה ואח"כ שוב באוטובוס, ולכן אני מברכת בכל פעם שיש לי מעבר ממקום למקום, למשל, כשאני בתחנה אני מברכת ושוב כשמגיע האוטובוס אני מברכת שוב כיוון ששיניתי מקום, האם אני נוהגת נכון?שאלה נוספת רציתי לשאול בעניין זה, האם כששיניתי מקום אני צריכה לברך ברכה אחרונה על האכילה הראשונה, לפני שאברך שוב שהכל על האכילה השנייה?

תשובה:

אמנם נכון ששינוי מקום מצריך ברכה נוספת, אבל כשאת נמצאת בדרך את נכנסת לקטגוריה של הולכי דרכים שכיוון שלא קובעים את עצמם מתחילה במקום אחד, לא נחשב שעקרו ממקומם, ואינם צריכים לחזור ולברך ברכה נוספת. ולגבי השאלה השנייה, מכיוון שלא ציינת אם את נוהגת כבני אשכנז או כבני ספרד, אתייחס לשתי הדעות, דעת השו"ע וכן נוהגים הספרדים,שצריך לברך קודם ברכה אחרונה על האכילה הראשונה ורק אח"כ יברך שהכל על האכילה במקום החדש והאשכנזים נוהגים כדעת הרמ"א, שלמרות ששינוי מקום הוא היסח דעת בכל אופן אינו סילוק גמור מהסעודה ולכן אין צריך ברכה אחרונה על האכילה הראשונה, והברכה האחרונה שיברך בסוף עולה גם על האכילה הראשונה.