«

»

האם יכול לברך ברכת המזון כשעתיים אחר גמר הסעודה

שאלה:

אכלתי ושבעתי, ושכחתי לברך ברכת המזון, עברו שעתיים מאז האם יש לי אפשרות לברך עכשיו?

תשובה:

אם אתה עדיין שבע מסעודה זו, א"כ לא התעכל עדיין המזון, ולכן מותר לך לברך עדיין ברכת המזון, אבל אם אתה מעוניין לאכול שוב וכבר התעכל המזון אצלך, אינך יכול שוב לברך ברכת המזון על סעודה זו.