«

»

האם אשה חייבת לקרוא מגילה ?

שאלה:

קשה לי לקום בבוקר מוקדם אפשר לוותר על הקריאה בגלל שאני אשה ?

תשובה:

יש חובה לכל אשה לקרוא את המגילה,

מפני שהיו באותו הנס.

עד 17:00 את בטח מתעוררת.