«

»

האם אישה נשואה יכולה להיות בבית עם טכנאי, כשבעלה לא בבית

שאלה:

אני לומדת  למבחן בביתי עם חברה רווקה, ובעלי יצא לקניות, האם מותר לי להכניס הביתה טכנאי שהגיע לתקן את התנור, שמעתי פעם שכיוון שאני נשואה אין לי בעיה של יחוד, האם זה נכון, והאם זה תקף גם לגבי חברתי שאינה נשואה?

תשובה: 

שמעת נכון שאשה נשואה אין לה איסור ייחוד, אבל דווקא אם בעלה בעיר, ולכן אם בעלך בעיר (ואינו כבול לעבודה שאין לו אפשרות לעזוב באמצע היום), אין לך איסור ייחוד עם הטכנאי, ולגבי חברתך ישנם פוסקים האוסרים עליה בסיטואציה זו להתייחד עם הטכנאי, אמנם אפשר לסמוך על דברי האג"מ שמתיר גם לחברתך להתייחד עמו, מכיוון שלך מותר את מצילה גם עליה.