«

»

בספר דרך ה' – הרב שפירא

מקרא ( פרטי הרשמה אפשר למצוא כאן )

מחולק לפי פרקי הספר דרך השם של הרמח"ל. (רבי משה חיים לוצאטו, זצ"ל)

בס"ד כל שבוע מתווסף שיעור שמתקיים בכולל נתיב דעת, יום ראשון שעה 12:15

שיעור מספר מאת שם השיעור
1 הרב אריה שפירא הקדמה 1 1
2 הרב אריה שפירא הקדמה 2 2
3 הרב אריה שפירא הקדמה 3 3
4 הרב אריה שפירא פרק 1 שיעור 1 4
5 הרב אריה שפירא פרק 1 שיעור 2 5
6 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 1 6
7 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 2 7
8 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 3 9
9 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 4 10
10 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 5 12
11 הרב אריה שפירא פרק 2 שיעור 6 13
12 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 1 14
13 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 2 15
14 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 3 16
15 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 4 17
16 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 5 18
17 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 6 19
18 הרב אריה שפירא פרק 3 שיעור 7 20
19 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 1 21
20 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 2 22
21 הרב אריה שפירא חובת השעה – מבצע "צוק איתן" 23
22 הרב אריה שפירא פרק 4 המשך + מבצע "צוק איתן" 24
23 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 4 25
24 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 5 26
25 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 6 27
26 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 7 28
27 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 8 29
28 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 9 30
29 הרב אריה שפירא פרק 4 שיעור 10 31